НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ
Теоретичар књижевности;
Сарајево, 17. 4. 1929 – Београд, 24. 1. 2007

професор универзитета (од 1969): Филолошки факултет у Београду, редовни професор (Теорија књижевности)

САНУ: Одељење језика и књижевности: дописни од 15. 12. 1983; редовни од 27. 10. 1994.

Приступна беседа: Феномен рационализације у структури духовних творевина. Глас / САНУ. Одељење језика и књижевности. 377, 16 (1995) 5–25.

Признања: Нолитова награда за Антрополошке есеје (1964); Награда „Исидора Секулић“