Градимир B. Миловановић
Математика (нумеричка анализа, теорија апроксимација, специјалне функције)
Зоруновац, 02.01.1948.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 2. 11. 2006.
За редовног члана изабран 1. 11. 2012.

Школска спрема
Електронски факултет Универзитета у Нишу, основне студије (1971) смер рачунарство; магистарске студије (1974); докторат математичких наука (1976)

Запослење
Електронски факултет у Нишу (1971‒2008), редовни професор (од 1986); проректорУниверзитета у Нишу (1989‒1991); декан Електронског факултета у Нишу (2002‒2004); ректор Универзитета у Нишу (2004‒2006); декан Факултета за компјутерске науке Мегатренд Универзитета у Београду (2008‒2011); научни саветник у Математичком институту САНУ од 1. 11. 2011. до пензионисања (30. 10. 2014); професор универзитета у пензији

Функције у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке, секретар (2016–2021);
Одељење за математику, физику и гео-науке, заменик секретара (18. 3. 2011− 17. 3. 2015)

Приступна академска беседа
„Квадратурни процеси и нове примене“ (Quadrature processes and new applications), 20. 5. 2013. Bulletin / ASSA. Classe des sciences mathematiques et naturelles. Sciences mathematiques. ISSN 0561-7332.145 : 38 (2013) 83–120.

Чланство у стручним удружењима
Научно друштво Србије, члан (од 1996), потпредседник (2002‒2016); Друштво математичара Србије, члан Управног одбора (2002‒2006); American Mathematical Society (AMS), члан; Друштво за индустријску и примењену математику (Society for Industrial and Applied Mathematics, SIAM), члан; Друштво за примењену математику и механику (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, GAMM), члан

Уреднички рад
Journal of Inequalities and Applications, Springer, Editor-in-Chief (2016‒); Optimization Letters, Springer, Associate Editor (2010‒); Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Associate Editor (2010‒); Publication Mathématique Belgrade, главни уредник (2011‒); Bulletin САНУ математичке садржине, главни уредник (2015‒); Mathematical Problems in Engineering, Hindawi, члан редакције (2009‒2014); Facta Universitatis: Series Mathematics and Informatics, оснивач и уредник (1986‒); Applicable Analysis and Discrete Mathematics, члан редакције; FILOMAT, члан редакције; Mathematica Balkanica, члан редакције; Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory, еditor; Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica, члан редакције; Journal of Mathematics, Novi Sad, члан редакције; Yugoslav Journal of Operations Research, члан редакције; Journal of Mathematics, Kragujevac, члан редакције

Признања и награде
Годишња награда Универзитета у Нишу (1985);
Награда града Ниша за допринос развоју науке (1988);
Златна плакета Универзитета у Нишу (1995);
Монографија „Approximation and Computation – In Honor of Gradimir V. Milovanovic” (W. Gautschi, G. Mastroianni, Th.M. Rassias, eds.), Springer‒Verlag (2011);
Годишња награда Београда у области природних и техничких наука (2015);
Међународна научна конференција The Mediterranean International Conference of Pure & Applied Mathematics and Related Areas MICOPAM‒2018, October 26‒29, 2018, Antalya, Turkey (Dedicated to Professor Gradimir V. Milovanovic on the Occasion of his 70th Anniversary [Proceedings Book of MICOPAM2018].

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ CXIII за 2006, Beograd 2007, 363–400;
Годишњак САНУ CXX за 2013, Beograd 2014, 247–255.
Детаљне информације се налазе на сајту Математичког института САНУ: http://www.mi.sanu.ac.rs/~gvm/