Градимир B. Миловановић
Математика (нумеричка анализа и теорија апроксимација)
Зоруновац, 02.01.1948.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 2. 11. 2006.
За редовног члана изабран 1. 11. 2012.

Школска спрема
Основне студије (1971) на Електронском факултету у Нишу, смер рачунарство;
Магистарске студије (1974), Универзитет у Нишу;
Докторат математичких наука (1976), Универзитет у Нишу.

Запослење
Електронски факултет у Нишу (1971‒2008); редовни професор од 1986, проректор Универзитета у Нишу (1989‒1991); декан Електронског факултета у Нишу (2002‒2004), ректор Универзитета у Нишу (2004‒2006); декан Факултета за компјутерске науке Мегатренд Универзитета у Београду (2008‒2011); научни саветник у Математичком институту САНУ од 1. 11. 2011. до пензионисања 30.10. 2014. Професор универзитета у пензији.

Функције у САНУ
Секретар Одељења за математику, физику и гео-науке и члан Председништва САНУ од 18. 3. 2016.
Заменик секретара Одељења за математику, физику и гео-науке од 18.03.2011. до 17.03.1015.

Приступна академска беседа
„Квадратурни процеси и нове примене“ (Quadrature processes and new applications), 20. 5. 2013. Bulletin / ASSA. Classe des sciences mathematiques et naturelles. Sciences mathematiques. ISSN 0561-7332.145 : 38 (2013) 83–120.

Чланство у стручним удружењима
Научно друштво Србије, члан од 1996, потпредседник (2002‒2016); Академија инжењерских наука Србије АИНС (дописни члан од 2007, редовни члан од 2012); Друштво математичара Србије, члан Управног одбора (2002‒2006); American Mathematical Society (AMS), члан; Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), члан; Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), члан

Уреднички рад
Journal of Inequalities and Applications, Springer, Editor-in-Chief (2016‒); Optimization Letters, Springer, Associate Editor (2010‒); Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Associate Editor (2010‒); Publication Mathématique Belgrade, главни уредник (2011‒); Bulletin САНУ математичке садржине, главни уредник (2015‒); Mathematical Problems in Engineering, Hindawi, члан редакције (2009‒2014); Facta Universitatis: Series Mathematics and Informatics, оснивач и уредник (1986‒); Applicable Analysis and Discrete Mathematics, члан редакције; FILOMAT, члан редакције; Mathematica Balkanica, члан редакције; Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory, еditor; Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica, члан редакције; Journal of Mathematics, Novi Sad, члан редакције; Yugoslav Journal of Operations Research, члан редакције; Journal of Mathematics, Kragujevac, члан редакције.

Признања и награде
Годишња награда Универзитета у Нишу (1985); Награда града Ниша за допринос развоју науке (1988); Златна плакета Универзитета у Нишу (1995); Монографија “Approximation and Computation – In Honor of Gradimir V. Milovanovic” (W. Gautschi, G. Mastroianni, Th.M. Rassias, eds.), Springer‒Verlag (2011); Златна плакета Универзитета у Нишу (1995); Годишња награда Београда у области природних и техничких наука (2015); Међународна научна конференција The Mediterranean International Conference of Pure & Applied Mathematics and Related Areas MICOPAM‒2018, October 26‒29, 2018, Antalya, Turkey, Dedicated to Professor Gradimir V. Milovanovic on the Occasion of his 70th Anniversary [Proceedings Book of MICOPAM2018, http://www.mi.sanu.ac.rs/~gvm/MICOPAM2018.pdf].

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ CXIII за 2006, Beograd 2007, 363–400;
Годишњак САНУ CXX за 2013, Beograd 2014, 247–255.
Детаљне информације се налазе на сајту Математичког института САНУ: http://www.mi.sanu.ac.rs/~gvm/