ДРАГУТИН МИЛУТИНОВИЋ
Инжењер и архитекта;
Београд, 17/29. 11. 1840 – Панчево, 3/16. 12. 1900

професор Велике школе (Београд) и чиновник Министарства грађевина

СУД: редовни члан Одбора уметничког од 25. 1. 1870; секретар Одсека уметничког СУД (1872–1874; 1877–1878)

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 91–92 (М. Ђ. Милићевић). – Савременици и последници Ρ 425/6 (В. Алексијевић). – ELU 3 (О. Minić). – ЕСИ 511 (A. Кадијевић)

Некролог: Српски Сион 10 (1900) 817 (Аноним). – БК 6 (1900) 1566 + 1598 (Аноним). – СКА Год. 14 (1901) 349–353 (М. Валтровић). – Нова искра 3 (1901) 25–26 (М. Валтровић)

Фотографија: САНУ–Ф 138, 138/1