МИЛОРАД МИТКОВИЋ
Лекар
Лебане, 7. 6. 1950.

редовни члан

Одељење медицинских наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 1. 11. 2012.
За редовног члана изабран 8. 11. 2018.

Област рада
Ортопедска хирургија и трауматологија, биомеханика, експериментална хирургија

Школска спрема
Медицински факултет Универзитета у Београду, основне студије (1975) и магистратура (1984); Медицински факултет Универзитета у Нишу, докторат (1987)

Запослење
Медицински факултет Универзитета у Нишу, редовни професор  (2004);
директор Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ Ниш (1994–2015)

Функције у САНУ
Потпредседник Огранка САНУ у Нишу, од новембра 2016.

Чланство у стручним удружењима
Српска трауматолошка асоцијација, председник; Академија Медицинских наука СЛД; Удружење за изучавање спољне и унутрашње фиксације костију, председник; Међународно удружење ортопедских хирурга и трауматолога; Европска федерација националних асоцијација ортопеда и трауматолога; Европска асоцијација за Трауматологију и ургентну хирургију; Америчка академија за ортопедску хирургију; Међународно удружење за продужење и реконструкцију екстремитета

Уреднички рад
Acta Medica Medianae, Serbia; Acta Facultatis Medicae Naissensis, Serbia

Признања и награде
Велика златна медаља Института за ортопедију и трауматологију из Риге (1988);
Прва награда за проналазак у СФРЈ (1989);
Златна медаља „Eурека”, Брисел (1990);
Златна медаља „Михајло Пупин“ (1994);
Златна медаља „Никола Тесла“ (1996);
Златна плакета Клиничког центра Ниш за високо међународно репрезентовање (1998);
Награда „11. јануар“, признање Града Ниша (2012);
Награда Српског лекарског друштва „Велики печат“ (2014);
Награда „Златни знак“ Универзитета у Нишу (2014);
Медаља „Др Владан Ђорђевић“, ВМА, Београд (2015)