АЛЕКСАНДАР МЛАДЕНОВИЋ
Филолог;
Битољ, 25. 8. 1930 – Београд, 6. 4. 2010

професор универзитета: Филозофски факултет у Новом Саду, редовни( од 1973), шеф Катедре за јужнословенске језике; начелник Археографског одељења Народне библиотеке Србије (од 1978)

САНУ: Одељење језика и књижевности: дописни члан од 23. 10. 1997; редовни од 30. 10. 2003.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 104 (1998) 497–524; 110 (2004) 305–340;

Одбори: Одбор за старословенски језик; Одбор за фототипска издања; Одбор за критичка издања српских писаца

Признања: dr hc Универзитета у Лењинграду и Софији; Октобарска награда Новог Сада (1969); Тринаестојулска награда Црне Горе (1990); Повеља са сребрном плакетом Универзитета у Новом Саду (1990)