ПОЛ МОНТЕЛ (Montel Paul)
Математичар;
Ница, 29. 4. 1876 – Париз, 22. 1. 1975

професор универзитета: Париски универзитет (1922–1946)

САНУ: Одељење природно-математичких наука: инострани члан од 4. 11. 1965.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 82 (1976) 200–202 (М. Томић)

Признања: dr hc Универзитета у Клују, Лувену, Бриселу, Лиежу, Варшави, Софији, Лими; Prix Gustave Roux (1913); Prix Francoeur (1918); Prix des Sciences mathematiques (1924); Prix Poncelet; Commandeur du Merite culturel de Roumanie; Commandeur de l’Ordre des Palmes Academie