ЂУЛА МОРАВЧИК (Moravcsik Gyula)
Филолог;
Будимпешта, 29. 1. 1892 – Будимпешта, 10. 12. 1972

редовни професор Универзитета у Будимпешти, Катедра за грчку филологију (од 1936)

САНУ: Одељење друштвених наука: инострани члан од 4. 11. 1965; Одељење друштвених наука: инострани члан од 11. 3. 1971.

Признања: dr hc Универзитета у Атини; Награда Лајош Кошут (1949); Велика награда Мађарске академије (1948)

Некролог: Гласник / САНУ 25 (1973) 9–11 (Г. Острогорски)