ЈЕВРЕМ НЕНАДОВИЋ
Политичар;
Бранковина, 29. 9. 1793 – Београд, 6. 4. 1867

војвода ваљевски и тамнавски, председник Апелационог суда и државни саветник

ДСС: почасни члан од 13. 1. 1846.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: Поменик 407–408 (M. Ђ. Милићевић). – EJ 6 (D. Perović)

Фотографија: САНУ–Ф 42, 42/1