ГЕРХАРД НЕВЕКЛОВСКИ (GERHARD NEWEKLOWSKI)
Линц (на Дунаву), 14. 4. 1941.

инострани члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 2. 11. 2006.

Област рада
Лингвистика, славистика

Школска спрема
Институт за словенску филологију Универзитетa у Бечу, докторат

Запослење
Универзитет у Бечу, редовни професор

Чланство у другим академијама
Аустријска академија наука (дописни од 7. 5. 1996; редовни од 14. 5. 2002)

Уреднички рад
Wiener Slawistischer Almanach, уредник; Wiener Sawistisches Jahrbuch, члан уредништва; Studia Slavica Hungarica, члан уредништва; Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, члан уредништва