МАРЈАН НИКЕТИЋ
Биологија (таксономија васкуларних биљака, флористика, хорологија, фитохемија, биоинформатика)
Ниш, 26. 2. 1961.

Дописни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 4. 11. 2021.

Школска спрема
Биолошки факултет Универзитета у Београду, магистратура (2004); докторат (2007)

Запослење
Природњачки музеј у Београду, научни сарадник (2009); виши научни сарадник (2014); научни саветник (2015); музејски саветник (2012)

Чланство у одборима САНУ
Члан Одбора за изучавање флоре и вегетације Србије (2005−)

Чланство у стручним удружењима
Музејско друштво Србије (1987–);  Српско биолошко друштво (1990–); OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area, 1989–2000); IAPT (International Association for Plant Taxonomy, 2008–); BalkBioDiv Consortium (2010– 2012); Convention on Biological Diversity, Global Taxonomy Initiative (National Focal Point) (2008–); Euro+Med PlanBase (саветник, 2006); Carphatian Research Network (2021–)

Уреднички рад
Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade (уредник); Botanica Serbica
Рецензирање радова за научне часописе: Botanical Journal of Linnean SocietyActa Botanica FennicaNorway Journal of BotanyWilldenowiaBotanica SerbicaPhytologia BalcanicaActa Musei Macedonici; Journal of Ethnopharmacology; Preslia; Forest Review (Skopje); Annals of Botany; Acta Botanica Croatica