СВЕТОЗАР НИКЕТИЋ
Богослов;
Београд, 29. 6. 1842 – Београд, 31. 10. 1900

професор и директор гимназија у Србији и професор богословије у Београду

СУД: дописни члан од 30. 1. 1872.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 3 (Р. Грујић). – EJ 6 (R. Veselinović). – ЕСИ 530–531 (Р. Михаљчић)

Некролог: СН 253 (1900) 1143. – СКА Год. 14 (1901) 332–337 (П. П. Ђорђевић)

Фотографија: САНУ–Ф 141/1–2Г