ИСАК НИКИФОРОВИЋ
Турија, ? – ?, око 1884 \последњи пут ce помиње y списковима чланова СУД y Државном календару Краљевине Србије за 1884\

Трговац и добротвор

ДСС: почасни члан од 2. 1. 1849.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.