АТАНАСИЈЕ НИКОЛИЋ
Инжењер;
Брестовац, 18. 1. 1803 – Београд, 28. 7. 1882

професор и ректор Лицеја у Крагујевцу, помоћник попечитеља унутрашњих дела и један од оснивача ДСС, оснивач привредних школа у Београду

ДСС: редовни члан од 27. 5. 1842; секретар ДСС 1842/1843.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: В. Шолаја и А. Магдић: Инжењери у књаж. и краљ. Србији. Бгд. 1994. – Савременици и последници Р 425/7 (B. Алексијевић). – Поменик 431- 435 (М. Ђ. Милићевић). – НЕ 3 (В. Петровић). – ÖBL 32 (1976) 130–131 (S. К. Kostić). – LPJ 4, 702–703 (Р. Adamović, B. Kovaček). – Пола века науке и технике у обновљеној Србији 1804–1854, 75–78 (В. Војводић)

Некролог: Јавор 9 (1882) 1053–1054 (Аноним)