СТОЈАН НОВАКОВИЋ
Филолог, историчар и политичар;
Шабац, 1. 11. 1842 – Ниш, 5. 2. 1915

професор Велике школе (Београд), министар просвете, унутрашњих дела, члан Државног савета и министар председник

СУД: редовни члан Одсека за науке философске и филолошке) од 14. 11. 1865; секретар и благајник од 1867. до 1873; секретар Одсека за науке философске и филолошке од 1878. до 1880.

СКА: прави члан Академије философских наука наименован 5. 4. 1887; секретар Академије философских наука од 22. 2. 1892. до 22. 2. 1896; председник Академије од 1. 2. 1906. до 4. 2. 1915.

Приступна беседа: Пронијари и баштиници (Спахије и читлук-сахибије). Прилог к историји непокретне имовине у Србији XIII-XIX века. Једна глава из пространиjeгa дела „Народ и земља у старој српској држави“. Шт.: СКА Глас 1 (1887) IV+1–102 + /1/. – Проглашен 20. IX 1887 (СКА Год. 1 (1887) 125–131)

Биографија, библиографија: НЕ 3 (A. Белић, H. Радојчић, С. Јовановић). – Споменица Шабачке гимназије 1837–1937. Шабац 1938. Стр. 135–144 (М. Ст. Новаковић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994. Стр. 71–73. – BLGS 3 (1979) 340–341 (G. Hering). – ЕСИ 540–542 (С. Ћирковић). – LPJ 4, 754–757 (N. Đorđević, Ž. Boškov). – СКА Год 24 (1911) 316–409. – ПКЈИФ 24 (1958) 201–218 (Р. Димитријевић). – Библиотекар 17 (1965) 283–297 (M. Живановић). – ИЧ 25–26 (1979) 351–372 (Љ. Никић)

Некролог: Отчет’ о деятельности Отделения русского языка и словесности Академіи наукъ за 1915, 7–11 (Аноним). – Savremenik 1–12 (1915) 126–130 (F. Šišić). – ВВр 21 (1915) 239–243 (П. Яковенко). – AČAVU 26 (1916) 92–109 (К. Jireček). – ASPh 36 (1916) 604–609 (F. Šišić, V. Jagić). – La Patrie serbe 4 (1917) 169–172 (E. Haumant). – ЛБАН 4 (1919) 114–121 (С. С. Бобчевь). – ГНЧ 34 (1921) 309–312 (J. M. ) – СКА Год. 28 (1921) 106–108 (J. Жујовић)

Фотографија: САНУ–Ф 251, 251/1–5г