ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ
Добрња, 18. 3. 1790 – Манасија у Влашкој, 8. 9. 1856

Господар Јеврем

Старешина нахије и кнежевски намесник до доласка кнеза Михаила

ДСС: почасни члан од 11. 6. 1842.

Биографија, библиографија: К. Пацек: Обреновићи. Беч 1852. – С. Обрадовић: Живот и радња заслужних Срба из окружја шабачког и подрињског у Књажевству Србији… Бгд 1873. – A. Гавриловић: Знаменити Срби XIX века, књ. 1. Бгд-Загреб 1901. – М. Ј. Маленић: После 40 година. У спомен прославе 40-годишњице Св. Андрејске велике народне скупштине. Бгд 1901. – Б. Куниберт: Српски устанак и прва владавина Милоша Обреновића 1804–1850. Бгд 1901. – Дод. Поменику, 184 (М. Ђ. Милићевић). – Мемоари Стефана Стевче Михајловића. СКА 1928. – С. Станојевић: Историја српског народа у средњем веку. СКА 1937. – Р. Љушић: Кнежевина Србија (1830–1839). САНУ 1986 (ПИ 570). – Водич кроз архив ДСС. – Р. Љушић: Прво намесништво (1839–1840) Бгд 1995. – М. Мојашевић: Јужнословенске теме у Котином листу Allgemeine Zeitung по дописима Вилхелма Хопеа (1831–1844). САНУ 2001 (ПИ 649). – Н. Јовановић: Јеврем Обреновић, скица једне политичке каријере. ИЧ 50 (2004) 99–130.

Фотографија: САНУ–ФД 386