ЧАСЛАВ ОЦИЋ
Економиста
Даљ, 5. 5. 1945.

редовни члан

Одељење друштвених наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 5. 11. 2015.

Област рада
Макроекономика

Школска спрема
Економски факултет Универзитета у Београду, основне студије; Williams College, Williamstown, Mass., САД, магистратура; Економски факултет Универзитета у Београду, докторат

Запослење
Београдска пословна школа, Београд, редовни професор (2004–2010); Институт за економику пољопривреде, Београд (1995, 2003); Мегатренд универзитет примењених наука у Београду, редовни професор (2001–2003); Економски факултет Универзитета у Приштини, ванредни професор (1995–1999); Институт за међународну политику и привреду, научни саветник (1999–2001); Институт за социјалну политику, научни саветник, Београд (1994); Институт економских наука (истраживач, директор научноистраживачке делатности, в. д. директора Института) (1969–1991); предаваo у иностранству (Јапан, Русија, Немачка); професор по позиву, Хокаидо универзитет (1983–1984)

Чланство у одборима САНУ
Одбор за село; Одбор за динамику климатског система земље и дело Милутина Миланковића; Одбор „Човек и животна средина“; Одбор за проучавање живота и дела српских научника и писање историје САНУ; Одбор за проучавање Косова и Метохије; Одбор за науку; Одбор за сарадњу са нашим научницима и уметницима у иностранству

Чланство у стручним удружењима
Међународна асоцијација за науку о регионалном развоју (IRSA);  Научно друштво економиста; Научно друштво „Коста Цукић“, оснивач и председник; American Association for the Advancement of Slavic Studies; Екслибрис друштво, оснивач и председник; Светска асоцијација економиста (WEA); Међународна асоцијација екслибрис друштава (FISAE); Central and Eastern European Network (CEEN); Друштво за унапређење научне периодике Линкеус; Институт за стратешка техно-економска расуђивања (ИСТЕР), иницијатор оснивања

Уреднички рад
Уредник зборника у издању САНУ: Срби на Косову и у Метохији (2006); Стваралаштво Милутина Миланковића (2009; два издања); Српска демографска библиографија 1945–2012 (2013); Могуће стратегије развоја Србије (2014); уредник Српске енциклопедије, за област економије; члан редакција већег броја часописа: Економска анализа (1974–1980); Гледишта (1978–1981), Зборника Матице српске за друштвене науке (2000–), Економика, главни и одговорни уредник (1994–1998); Месечние агроекономске анализе; Екслибрис летопис – Exlibris Chronicles, заменик главног уредника (1996–2008);

Награде и признања
Стипендија Williams College за постдипломске студије на Center for Development Economics (1969);
Фулбрајтова путна стипендија (1971–1972);
Годишња награда Трећег програма Радио Београда за друштвене науке (1982);
Годишња награда Института економских наука Београд (1984. и 1989)

Биографије и библиографије
Год./САНУ 110 (2004) 547–568.