ГЕОРГИЈЕ ОСТРОГОРСКИ
Историчар, византолог;
Петербург, 19. 1. 1902 – Београд, 24. 10. 1976

др филозофије, професор универзитета (Београд)

СКА: дописник Академије друштвених наука од 2. 3. 1946.

САНУ: редовни члан од 18. 3. 1948; редовни члан Одељења друштвених наука од 22. 3. 1948; редовни члан Одељења историјских наука од 16. 3. 1971; секретар Одељења друштвених наука САН од 3. 12. 1956. до 15. 6. 1958; од 15. 4. 1960. до 1. 3. 1963; 12. 11. 1964. до 10. 5. 1966 [заменик]; члан Председништва од 1. 3. 1963. до 7. 4. 1966; од 23. 4. 1970. до 24. 10. 1976.

Биографија, библиографија: Руска емиграција II, 287 (A. Арсењев). – САН Год. 53 (1950) 208–212 и 75 (1971) 602–603 и 78 (1973) 671–672. – Medieval Scholarship, Biographical Studies on the Formation of a Discipline. Vol. 1. N. Y, London, 1995. Str. 301–311 (В. Krekić). – ЕСИ 548–550 (Б. Ферјанчић). – Материалы для библюграфiи 1 (1931) 234 и 2 (1941) 245–248. – ЗРВИ 1 (1952) 278–273. – Byz. 31 (1961) VII-XV (Anonim). – ЗРВИ 8 (1963) VII–XVIII (Б. Крекић, Б. Радојчић). – ЗФФ 12 : 1 (1974) 1–14 (Б. Крекић, И. Ђурић, Б. Радојчић)

Некролог: Νέα Εστία 100 (1. δεκ. 1976) 1542 (Δ. Ζακυθηνος). – САНУ Год. 83 (1977) 280–282 (Б. Ферјанчић). – Историјски гласник 1–2 (1977) 286–291 (И. Ђурић). – Старинар 27 (1977) 215–216 (И. Николајевић). – Südost-F. 36 (1977) 234–235 (P. Wirth). – ЗРВИ 18 (1978) 281–285 (Φ. Баришић). – Almanach ÖAW 127 (1978) 539–544 (Η. Hunger). – Arheološki vestník 19 (1978) 722–725 (B. Grafenauer). – Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques de l’Académie Royale de Belgique. S. 5. 64:2 (1978) 43–54 (Ch. Delvoye)

Фотографија: САНУ–Ф 377, 377/1–7, 377/8–11г, XXII