ЈОВАН ПАЧУ
Лекар, композитор и пијаниста;
Шандор \Суботица-Александрово\, 18/30. 3. 1847 – Загреб, 17/30. 10. 1902

др медицине, лекар у Великој Кикинди, Сомбору, Сарајеву, Новом Саду и Загребу

СУД: дописни члан од 30. 1. 1885.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 3 (К. Манојловић). – Јеремић, 103. – Савременици и последници P 425/9 (В. Алексијевић). – Музички гласник 2 (1922) 3–4 (В. Р. Ђорђевић). – Прилози биографском речнику српских музичара, 40–42 (В. Р. Ђорђевић). – ЗМС/ДН 3 (1952) 174 (М. Томандл). – Muz. E 3 (1977) 22 (S. A. Klajn). – Оглед српске музичке ббл. 218–219 + 431–451 (В. Р. Ђорђевић)

Некролог: Коло 4 (1902) 564 (Аноним). – БК 8 (1902) 1376 (Аноним). – СКА Год. 16 (1903) 243–247 (С. Тодоровић)