ЂОРЂЕ ПАНТЕЛИЋ
Правник и политичар;
Београд, 1836 – Београд, 14/27. 8. 1913

судија Касационог суда, министар просвете и државни саветник

ДСС: редовни члан од 13. 1. 1863.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 80: Ђорђе Пантелић.

Некролог: СКА Год. 27 (1914) 203 (Ст. Новаковић)