ЂЕРЂ ПАНТО
Геолог
Будимпешта, 29. 7. 1936.

Инострани члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: инострани члан од 23. 10. 1997.
Одељење за математику, физику и гео-науке: инострани члан од 8. 6. 1998.

Област рада
Геохемија

Школска спрема
Универзитет „Етвеш Лоранд” у Будимпешти, основне студије (1959); докторат геохемијских наука (1980)

Запослење
Лабораторија за геохемијска истраживања Мађарске академије наука (1966); научни директор (1980); Истраживачки центар за геологију, директор (1998‒2005); професор емеритус

Чланство у другим академијама
Мађарска академија наука, дописни члан (1991); редовни члан (1995)

Чланство у стручним удружењима
Мађарско геолошко друштво (1954)

Уреднички рад
Члан редакционог одбора: Acta Geologica Hungarica; Геолошки анали Балканског полуострва

Награде и признања
Медаља „Vendl Mária”, Mађарско геолошко друштво (1986);
Сечењи награда (Széchenyi-prize) (2000);