Павле Петровић
Економија
Београд, 22.2.1947.

дописни члан

Одељење друштвених наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 8. 11. 2018.

Област рада
Економетрија и макроекономија (привредни раст, монетарна економија), јавне финансије, класична теорија производње, расподеле и цена

Школска спрема
Економски факултет Универзитета у Београду, основне студије (1969), магистарске студије (1973), докторске студије (1979); Harvard University (2003‒2004), Princeton University (јесен 1987) и Cornell University (1986/1987), гостујући истраживач (Visiting Fellow)

Запослење
Економски факултет Универзитета у Београду, редовни професор (од 1991); Oglethorpe University, САД (2000) и Addis Ababa University, гостујући професор  (1979, 1980‒1981);
Савет Народне банке Србије, председник (2003‒2004); Фискални савет Републике Србије, председник (од 2011); професор емеритус (од 2016)

Чланство у одборима САНУ
Одбор за проучавање живота и обичаја Рома

Чланство у стручним удружењима
Српска академија економских наука (САЕН) (од 2004), редовни члан (од 2010); Научно друштво економиста Србије, редовни члан ; Међународна асоцијација за економију самоуправљања, кооснивач (1979–1988), Југословенски научни семинар за економску теорију, кооснивач (JUNASET, 1980)

Уреднички рад
Рецензент међународних часописа на SSCI листи: Cambridge Journal of Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Macroeconomics, European Journal of Political Economy и Panoeconomicus; уредник домаће редакције часописа Panoeconomicus, помоћник главног уредника часописа Economic Analysis and Workers’ Management (1981‒1986); уредник Кварталног монитора економских трендова и политика у Србији (2007‒2011)

Признања и награде
Плакета Економског факултета Универзитета у Београду, поводом 80 година од оснивања (2017);
Награда Савеза економиста Србије за изузетан допринос у области економске теорије и политике (2013);
Стипендија Фулбрајтове фондације (1986‒1987; 2003‒2004);
Награда Привредне коморе Београда за најбољи магистарски рад (1973)

Биографија и библиографија
Google scholar