СТЕВАН ПАВЛОВИЋ
Адвокат, књижевник и публициста;
Нови Сад, 27. 2. 1829 – Нови Сад, 24. 1/6. 2. 1908

др права, председник Матице српске

СУД: дописни члан од 27. 2. 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 3 (В. Петровић). – ÖBL 34 (1977) 364 (S. К. Kostić)

Некролог: Браник 24 : 21 (1908) 1 (М. Полит-Десанчић). – БК 14 (1908) 144 (Аноним). – Рад и именик MC за пословне године 1907–1908. Нови Сад 1908. Стр. 73 (Аноним)

Фотографија: САНУ–Ф 144, 144/1–2