ЈОСИФ ПЕЦИЋ
Агроном и педагог;
Будиловина \копаоничка\, 1. 5. 1829 – Врњачка Бања, 29. 7. 1896

професор у Замљоделској школи у Топчидеру, професор и директор полугимназије (Шабац и Неготин) и начелник Министарства просвете

СУД: редовни члан Одбора за науке јестаственичке и математичке од 27. 2. 1883. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ од 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменик 124–125 (M. Ђ. Милићевић)

Некролог: Наставник 7 (1896) 414–418 (Д. J. Милојевић). – БК 2 (1896) 1056 (Аноним). – СКА Год 10 (1898) 86–87 (J. M. Жујовић)