Радмила Петановић
Биологија
Горњи Милановац, 1950.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабрана 1. 11. 2012.
За редовног члана изабрана 8. 11. 2018.

Школска спрема и усавршавања
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне студије биологије (1973) на Одсеку за биологију; магистарске студије (1977) у области популационе генетике на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду; докторат  (1985) из области фитоакарологије на Одсеку за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Београду; стручно и научно усавршавање (1986‒1995) укључујући рад на изради доктората (1981‒1982) на Агрономском универзитету у Варшави (Пољска),  у Лабораторији Америчког министарства пољопривреде за биолошку борбу против корова у Риму (1991) и на Универзитету у Барију, Италија (1992), где је усавршавала примену скенирајуће електронске микроскопије у проучавању гриња.

Запослење
Научноистраживачки и наставни рад започела је 1975. године, на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду на Катедри за ентомологију У звање доцента изабрана је 1987, у звање ванредног професора 1993, а у звање редовног професора 1998. године.

Функције у САНУ
Члан Академијског одбора за науку САНУ, била члан  Академијског одбора за образовање,  сарадник Редакције за биологију Српске енциклопедије у издању САНУ и Матице српске и аутор неких одредница које су јој поверене. Председник је Академијског одбора за проучавање фауне Србије САНУ од 2014. године. Председник Научних и Организационих одбора научних скупова у САНУ, “Еколошки и економски значај фауне Србије“, 2016. године,   „50 година од смрти академика Милутина Радовановића“; 2018. године и члан Организационог одбора нучно-стручног скупа „Заштита здравља биљака“, 2020. године.

Чланство у одборима САНУ
Одбор за проучавање фауне Србије; Одбор за науку.

Приступна академска беседа
Интегративна таксономија-нов приступ или нова кованица? Домети у таксономији Eriophyoidea (Arthropoda, Acari, Acariformes), одржана 13. маја.2019. године. Академске беседе, Књига 2, Београд, 2019, стр. 138-157.

Чланство у стручним удружењима
Ентомолошко друштво Србије; Друштво за заштиту биља Србијe; Друштво еколога Србије; Српско биолошко друштво; Европско удружење акаролога (European Association of Acarologists); Међународно друштво за информациjе о штеточинама (The International Society for Pest Information); Акаролошко друштво Америке  (The Acarological Society of America).

Уреднички рад
Заштита биља и Acta Biologica Yugoslavica, члан Издавачког савета;
Actа Entomologica SerbicaПестициди и фитомедицинаЗаштита биљаArchives of Biological SciencesEcologica Montenegrina,  Српска наука данас члан редакционих одбора; Фауна репатих водоземаца Србије, Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић, САНУ, уредник монографије (2016); Еколошки и економски значај фауне Србије, САНУ, уредник зборника научних радова (2018),“ Зборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милутина Радовановића“ САНУ,  уредник зборника научних радова (2019), „ Фауна фитофагних врста мува галица у Србији, Diptera: Cecidomyiidae, Cecidomyinae“, Душанка Симова-Тошић, САНУ,  уредник монографије ( 2020).

Рецензент радова у међународним часописима: Zoosystema, Zootaxa, Annales zoologici, Systematic and Applied Acarology, International Journal of Acarology, Experiomental and  Applied Acarology.

Признања и награде
Плакета града Београда (1968);Захвалница Српског биолошког друштва (2007);
Диплома Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије као члану тима научника за освојено прво место у области − биологија на такмичењу − за најбољу технолошку иновацију у Србији (2008), јубиларна Повеља Пољопривредног факултета Универзитета у Београду поводом 100 годишњице од оснивања (2019).

Биографија и библиографија
Годишњак CXIX за 2012. годину, САНУ, Београд, 2013, 317‒332. Библиографије чланова САНУ, књ,1. Београд, 2019.  стр. 73-84.