Радмила Петановић
Биологија
Горњи Милановац, 1950.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабрана 1. 11. 2012.
За редовног члана изабрана 8. 11. 2018.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне студије биологије (1973) на Одсеку за биологију; магистарске студије (1977) у области популационе генетике на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду; докторске студије (1985) из области фитоакарологије на Одсеку за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Београду; стручно и научно усавршавање (1986‒1995) укључујући рад на изради доктората (1981‒1982) на Агрономском универзитету у Варшави (Пољска) и у Лабораторији Америчког министарства пољопривреде за биолошку борбу против корова у Риму (1991) и на Универзитету у Барију, Италија (1992), где је усавршавала примену скенирајуће електронске микроскопије у проучавању гриња

Запослење
Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, редовни професор (од 1998)

Функције у САНУ
Председник Одбора за проучавање фауне Србије

Чланство у одборима САНУ
Одбор за проучавање фауне Србије; Одбор за науку; Одбор за образовање

Приступна академска беседа
„Разноврсност и практични значај фауне Eriophyoidea (Acari:Prostigmata) Србије“ одржано, 20. 4. 2013. Глас САНУ, Одељење природно-математичких наука, 422:61, 2014, стр. 173–198.

Чланство у стручним удружењима
Ентомолошко друштво Србије; Друштво за заштиту биља Србијe; Друштво еколога Србије; Српско биолошко друштво; Европско удружење акаролога (European Association of Acarologists); Међународно друштво за информациjе о штеточинама (The International Society for Pest Information); Акаролошко друштво Америке (The Acarological Society of America)

Уреднички рад
Заштита биља и Acta Biologica Yugoslavica, члан Издавачког савета;
Actа Entomologica Serbica, Пестициди и фитомедицина, Заштита биља, Archives of Biological Sciences, Ecologica Montenegrina, члан редакционих одбора;
Српска наука данас, у издању Фондације „Андрејевић“, члан редакционог одбора;
Фауна репатих водоземаца Србије, Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић, САНУ, уредник монографије (2016);
Еколошки и економски значај фауне Србије, САНУ, уредник зборника научних радова (2018)

Признања и награде
Плакета града Београда (1968);
Захвалница Српског биолошког друштва (2007);
Диплома Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије као члан тима научника за освојено прво место у области − биологија на такмичењу − за најбољу технолошку иновацију у Србији (2008)

Биографија и библиографија
Годишњак CXIX за 2012. годину, САНУ, Београд, 2013, 317‒332.