МИХАИЛО ПЕТКОВИЋ
Инжењер;
Стари Бечеј, 7. 11. 1833 – Београд, 13/26. 6. 1917

професор Велике школе (Београд), генерални директор железнице и министар грађевина

СУД: редовни члан Одсека јестаственичког и математичарског од 24. 1. 1871.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Фотографија: САНУ–Ф146