МИЛАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ
Правник и дипломата;
Јагодина, 11. 11. 1831 – Врњачка Бања, 1/14. 10. 1914

председник Државног савета и привремени капућехаја Књажевства Србије при Отоманској порти

ДСС: редовни члан од 2. 1. 1855.

СУД: редовни члан Одсека за науке историјске и државне наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Ловчевић I, 166.

Некролог: Политика 11: 3839 (1914) 1.

Фотографија: САНУ–Ф 148, 148/1–2