Горан Петровић
Књижевност
Краљево, 1. 7. 1961.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 1. 11. 2012.
За редовног члана изабран 8. 11. 2018.

Функције у САНУ
Председник УО Фонда „Никола Трајковић”; потпредседник УО Задужбине БранкаЋопића; члан УО Задужбине Иве Андрића; члан Стручног савета Аудио-визуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ

Чланство у одборима САНУ
Академијски одбор за културу и уметност

Чланство у стручним удружењима
Српско књижевно друштво, Српски ПЕН центар

Уреднички рад
Издавачка делатност Народне библиотеке „Стефан Првовенчани”, главни и одговорни уредник; ЈП „Службени гласник”, уредник

Признања и награде
Књижевна стипендија Фонда Борислава Пекића;
„Просветина” награда;
Награда „Меша Селимовић”;
НИН-ова награда за роман године;
„Виталова” награда;
„Рачанска повеља”;
Награда Народне библиотеке Србије за најчитанију књигу године;
Награда „Борисав Станковић”;
Награда „Светозар Ћоровић”;
Андрићева награда;
Награда „Лаза Костић”;
Награда „Кочићева књига”;
„Златни крст цара Лазара”;
Награда „Вељкова голубица“ за свеукупно приповедачко дело;
„Велика награда Иво Андрић“ за цјелокупно књижевно стваралаштво;
Награда „Григорије Божовић“

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ за 2012. годину, стр. 499‒520; Библиографије чланова САНУ, књига 1, 2019, допуна библиографија редовних чланова САНУ, стр. 167-178.