МИТА (ДИМИТРИЈЕ) ПЕТРОВИЋ
Природњак, етнолог и педагог;
Панчево, 14. 10. 1848 – Будимпешта, 17. 12. 1891

професор Српске учитељске школе у Сомбору, природне науке

СУД: дописни члан од 30. 1. 1883.

СКА: дописник Академије природних наука од 23. 1. 1888.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 121–123 (М. Ђ. Милићевић). – Савременици и последници Ρ 425/10 (В. Алексијевић)

Некролог: Јавор 18 (1891) 817–818. – БВ 7 (1892) 63. – Српски Сион 2 (1892) 30–31. – Рад и именик MC 1896. 2. дод. 9–11 (М. Савић)

Фотографија: САНУ–Ф380, 380/1