ПЕТАР II ЊЕГОШ ПЕТРОВИЋ
Eпископ и песник;
Његуши, 1/13. 11. 1813 – Цетиње, 19/31. 10. 1851

световно име Радивој

владар и владика

ДСС: почасни члан од 11. 6. 1842.

Биографија, библиографија: ГНЧ 7 (1885) 336–385 (С. Вуловић). – Поменик, 538–539 (М. Ђ. Милићевић). – Горски вијенац, 1912 (M. Решетар). – НЕ 3 (В. Ћоровић, В. Петровић). – П. Поповић: Живот Петра II Петровића Његоша. Цетиње, 1966. – Српски јерарси, 401–403 (С. Вуковић). – С. Новаковић: Српска библиографија за новију књижевност. Бгд. 1869. Стр. 183–333. – ГНЧ 7 (1885) 336–385 (С. Вуловић). – M. Решетар: Мање пјесме Петра II Петровића Његоша. Бгд 1912. Стр. VII-XXIV. – Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Бгд., 1936 (Д. Вушовић). – П. П. Његош: Библиографија 1863–1866. Цетиње, 1968 (M. Лукетин, О. Вукмировић)

Фотографија: САНУ–Ф 47, 47/1