Предраг Пипер
Славистика, лингвистика
Београд, 1950.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана САНУ изабран је 30. 10. 2003, а за редовног члана САНУ 1.11.2012.

Школска спрема
Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду, магистрирао на Филолошком факултету у Београду, докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду

Запослење
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Функције у САНУ
Секретар Одељења језика и књижевности САНУ, члан Председништва САНУ.
Потпредседник је Уређивачког одбора Српске енциклопедије (и представник САНУ у том уређивачком одбору), члан Научног већа Института за српски језик САНУ, представник САНУ у Одбору за стандардизацију српског језика и Комисије за хитна питања тога одбора.

Чланство у одборима САНУ
Члан је Издавачког одбора, Управног одбора Фонда за истраживања у науци и уметности, председник Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима и члан Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија Одељења језика и књижевности, члан Одбора за науку, председник УО Фонда «Ђорђе Зечевић» за заштиту и унапређивање ћирилице.

Приступна академска беседа
Перспективе савременог српског књижевног језика (12. маја 2013)

Чланство у стручним удружењима
Матица српска
Славистичко друштво Србије

Уреднички рад
Гл. уредник часописа Јужнословенски филолог, уредник едиције САНУ Српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима, члан је редакционог савета часописа Съпоставително езикознание (Софија), Przegląd Wschodnioeuropejski (Олштин)