ПРЕДРАГ ПИПЕР
Славистика, лингвистика
Београд, 20. 8. 1950 - Београд, 10. 9. 2021.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 1. 11. 2012.

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, oсновне студије (1973); Филолошки факултет Универзитета у Београду, магистарске студије (1975); Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, докторске студије (1981)

Запослење
Филолошки факултет Универзитета у Београду, редовни професор (од 1991)

Функције у САНУ
Секретар Одељења језика и књижевности САНУ; члан Председништва САНУ;
потпредседник Уређивачког одбора Српске енциклопедије (и представник САНУ у том уређивачком одбору); члан Научног већа Института за српски језик САНУ; представник САНУ у Одбору за стандардизацију српског језика и Комисије за хитна питања тога одбора.

Чланство у одборима САНУ
Издавачки одбор; Управни одбор Фонда за истраживања у науци и уметности; председник Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима и члан Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија Одељења језика и књижевности; члан Одбора за науку; председник УО Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и унапређење ћирилице

Приступна академска беседа
„Перспективе савременог српског књижевног језика“ (12. 5. 2013)

Чланство у стручним удружењима
Матица српска; Славистичко друштво Србије

Уреднички рад
Јужнословенски филолог, гл. уредник; уредник едиције САНУ Српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима; члан редакционог Савета часописа Съпоставително езикознание (Софија), Przegląd Wschodnioeuropejski (Олштин)

Награде
Пoчaсна плaкeта Бугaрскoг русистичкoг друштвa (1988);
рускo oдликoвaњe „Oрдeн приjaтeљствa мeђу нaрoдимa“ (1990);
Плaкeта Зaвoдa зa издaвaњe уџбeникa у Бeoгрaду (1993)