КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ПОБЈЕДОНОСЦЕВ (Константин Петрович Побѣдоносцев)
Правник и политичар;
Москва, 21. 5/2. 6. 1827 – Петербург, 10/23. 3. 1907

професор универзитета (Москва; грађанско право), сенатор и обер-прокуратор Св. Синода Руске православне цркве у Петрограду

СУД: почасни члан од 22. 11. 1881.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: EBri 18 (Anonim). – ЭС 23 (1898) 951–954 (Аноним). – OSN 19 (1902) 980 (Šnk. = Anonim). – GE 26, 1157–1158 (L. Legras). – БСЭ 203 (1975) 193 (П. А. Зайончковский). – Погодин I-2, 146–147: Побeдоносцев, К. П.

Некролог: Српски Сион 17 (1907) 205–206 (Гр.). – Srđ 6 (1907) 329 (Anonim). – Богословски гласник 11 (1907) 278–280 (Н). – СКА Год. 21 (1908) 203 (Ст. Новаковић)

Фотографија: САНУ–Ф 151