Зоран Д. Поповић
Инжењер електротехнике
Београд, 7. 12. 1941.

инострани члан

Одељење техничких наука

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 30. 10. 2003.

Област рада
Техничка физика; физика полупроводника; механизми фотопроводности у органским материјалима, органске електролуминисцентне направе

Школска спрема
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1965); магистратура (1968); Универзитет МакМастер, Хамилтон, Онтарио, Канада, докторат (1974)

Запослење
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, асистент (1966); Истраживачки центар компаније Ксерокс (Xerox Research Centre of Canada), Канада, вођа пројекта (1978); старији научни сарадник (1981); виши научни сарадник (1987); научни саветник (1996) у пензији; Универзитет МакМастер, Хамилтон, спољни професор (1977)

Награде и признања
Награда компаније Ксерокс „Excellence in Science and Technology“ (1988);
Награда „Честер Карлсон” (Chester Carlson), Society for Imaging Science and Technology (1998)