ЂОРЂЕ ДАНИЧАР ПОПОВИЋ
Новинар и књижевник;
Буковци, 20. 10. 1832 – Београд, 25. 3/7. 4. 1914

уредник Седмице, Српског дневника, Данице и библиотекар Народне библиотеке (Београд)

ДСС: кореспондентни члан од 21. 1. 1862.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864; редовни члан Одбора за науке философске и филолошке од 30. 1. 1885.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 3 (J. Продановић)

Некролог: ПГ 35 (1914) 411 (Аноним). – СКГ 32 (1914) 640 (Х=Аноним)