МИЛОШ ПОПОВИЋ
Књижевник;
Нови Сад, 1820 – Београд, 27. 7. 1879

уредник Српских новина, Видовдана и Подунавке

ДСС: редовни члан од 1. 8. 1848.

СУД: редовни члан Одсека за науке историјске и државне наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 131–132 (М. Ђ. Милићевић). – Савременици и последници Ρ 425/10 (В. Алексијевић)