СТЕВАН В. ПОПОВИЋ (чика Стева)
Књижевник и политичар;
Стари Бечеј, 22. 9. 1844 – Земун, 26. 1/8. 2. 1918

школски надзорник и посланик у хрватском и угарском сабору

СУД: дописни члан од 27. 2. 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 3 (В. Петровић). – Савременици и последници Ρ 425/10 (В. Алексијевић)

Некролог: Književni jug 1 (1918) 206–207 (J. Grčić)

Фотографија: САНУ–Ф 153