Зоран В. Поповић
Инжењер електротехнике – техничка физика
Аранђеловац, 23.2.1952.

редовни члан

Одељење техничких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Дописни члан од 2. 11. 2006.
Редовни члан од 1. 11. 2012.

Област рада
Физика и техника материјала

Школска спрема
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1975); Центар за мултидисциплинарне студије Београдског универзитета, магистратура (1977); Универзитет у Љубљани, докторат (1984); научна усавршавања: Универзитет у Нотингаму (1977) ; Макс-Планк Институт за истраживања чврстих тела у Штутгарту, као стипендиста  Хумболт фондације (Alexander von Humboldt) (1987–1989) и као стипендиста „Марија Кири“ програма Комисије за науку Европске заједнице (1992–1993)

Запослење
Институт за физику, научни саветник (1975–);
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, редовни професор (1997–);Центар за физику чврстог стања и нове материјале, директор; гостујући професор: Физички факултет (Лабораторија за физику чврстог стања и магнетизам) Католичког Универзитета у Лувену, Белгија (1999–2003); Институт за науку о материјалима Универзитета у Валенсији, Шпанија (2003–2004)

Чланство у стручним удружењима
American Physical Society, члан; Друштво физичара Србије, члан; Српско друштво за материјале, члан; Српско керамичко друштво, члан

Уреднички рад
Публикације Електротехничког факултета у Београду, члан редакције; Journal of Research in Physics, члан редакције; Science of Sintering, члан редакције; Техника – материјали, члан редакције; рецезент: Physical Review Letters, Physical Review B, Europhysics Letters, Synthetic Metals, Physica Status Solidi, Physica B, Infrared physics and technology, Electronic Letters, J. Serbian Chemical Society 

Одбори
Академијски одбор за проучавање живота и дела српских научника и писање историје САНУ; Академијски одбор за науку; Академијски одбор „Природни и техничко-технолошки ресурси Србије“; Академијски одбор за енергетику

Признања и награде
Награда „Никола Тесла“ (1987/88);
Награда Института за физику за изузетан научни рад (1992);
Велико признање за научно дело Института за физику поводом 50-годишњице Института за физику (2011)

Биографије и библиографије
Год. / САНУ 113 (2007) 451–478.