ЈАША ПРОДАНОВИЋ
Политичар и књижевни критичар, уредник Српског књижевног гласника;
Чачак, 14/26. 4. 1867 – Београд, 1. 6. 1948

народни посланик, министар народне привреде и потпредседник владе ФНРЈ за Србију

СКА: дописник Академије друштвених наука од 17. 2. 1936; редовни члан од 18. 3. 1948.

САНУ: редовни члан Одељења друштвених наука од 22. 3. 1948.

Биографија, библиографија: Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 134–135. – BLGS 3 (1979) 489–490 (Н. Sundhaussen).

Некролог: Год. САН 55 (1951) 271–272. – ГЕИ 1 (1952) 559–562 (Б. Ковачевић)

Фотографија: САНУ–Ф 388