ЂОРЂЕ ПРОТИЋ
Политичар;
Бела Црква, 1793 – Београд, 25. 11. 1857

попечитељ унутрашњих, иностраних дела и књажевски представник

ДСС: почасни члан од 11. 6. 1842.

Биографија, библиографија: Поменик, 576–580 (М.Ђ. Милићевић). – НЕ 3 (С. Јовановић) – Савременици и последници Ρ 425/10 (В. Алексијевић)

Некролог: Гл. ДСС 10 (1858) 387–388 (Аноним)