Ђорђе Радак
Васкуларни Хирург
Вршац, 1956.

редовни члан

Одељење медицинских наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана САНУ изабран је 2009, а редовни члан САНУ је постао 2015. год.

Школска спрема
Медицински факултет је завршио са просечном оценом 9,70.
Специјалиста је опште хирургије и субспецијалиста васкуларне хирургије. Магистрирао је и докторирао на експерименталној и каротидној атеросклерози на Медицинском факулетету Универзитета у Београду

Запослење
Редовни професор Медицинског факултета у Беофраду
Управник Клинике за васкуларну хирургију
Института за кардиоваскуларне болести Дедиње
Шеф катедре за васкуларну хирургију са ангиологијом

Функције у САНУ
Председник Комисије за циклусе предавања САНУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за кардиоваскуларну патологију, Одбор за хуману репродукцију, Одбор за туморе урогениталног тракта и Међуодељењски одбор за проучавање живота и рада српских научника

Приступна академска беседа
Каротидна хирургија или 360 секунди самоће

Чланство у стручним удружењима
Српско лекарско друштво, Удружење за васкуларну медицину Србије, Удружење кардиоваскуларних хирурга Србије, International Union of Angiology (IUA), European Society for Vascular Endovascular Surgery (ESVES), International Society for Vascular Surgery (ISVS), Vascular and Endovascular Researche Group (VERGE), International Society for Transplantology итд.

Уреднички рад

Уредник 3 монографије интернационалног значаја и више од 10 књига из васкуларне хирургије
International Union of Angiology (IUA)
Open Cardiovascular Medicine Journal
World Journal of Clinical Case  (WJCC).
Reviewer у Journal of Vascular Surgery, BMC Cardiovascular Disorders и Angiology
Главни уредник часописа “Medical Investigations” МФ у Београду.
Члан  уредништва  Војносанитетског прегледа, Acta Faculatis Medicinae Naissensis, Actual Novi Sad и Acta Medica Saliniana

Признања и награде
Годишња награде за научни рад СЛД, награда за најбољи рад конгреса ESVS, медаља „Капетан Миша Анастасијевић“, медаља „Др Владан Ђорђевић“

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ за 2016. Књ. CXXIII