Ђорђе Радак
Лекар
Вршац, 31. 7. 1956.

редовни члан

Одељење медицинских наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран је 2009.
За редовног члана изабран је 2015.

Школска спрема
Медицински факултет Универзитета у Београду, основне студије (1980, завршио са просечном оценом 9,70); специјалиста опште хирургије (1986) и субспецијалиста васкуларне хирургије (2002); магистрирао (1983) и докторирао (1991) на експерименталној и каротидној атеросклерози на Медицинском факулетету Универзитета у Београду

Запослење
Медицински факултет Универзитета у Београду, редовни професор; управник Клинике за васкуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести Дедиње; шеф катедре за васкуларну хирургију са ангиологијом

Функције у САНУ
Председник Комисије за циклусе предавања САНУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за кардиоваскуларну патологију; Одбор за хуману репродукцију; Одбор за туморе урогениталног тракта; Међуодељењски одбор за проучавање живота и рада српских научника

Приступна академска беседа
„Каротидна хирургија или 360 секунди самоће“

Чланство у стручним удружењима
Српско лекарско друштво; Удружење за васкуларну медицину Србије; Удружење кардиоваскуларних хирурга Србије; Међународна унија ангиолога (International Union of Angiology IUA); Европско удружење васкуларних и ендоваскуларних хирурга(European Society for Vascular Endovascular Surgery ESVES); International Society for Vascular Surgery (ISVS); Vascular and Endovascular Researche Group (VERGE); International Society for Transplantology итд.

Уреднички рад
Уредник 3 монографије интернационалног значаја и више од 10 књига из васкуларне хирургије; International Union of Angiology (IUA); Open Cardiovascular Medicine Journal; World Journal of Clinical Case  (WJCC); Reviewer Journal of Vascular Surgery; BMC Cardiovascular Disorders; Angiology; Medical Investigations МФ у Београду, главни уредник; Војносанитетски преглед, члан  уредништва;  Acta Faculatis Medicinae Naissensis, Actual Novi Sad и Acta Medica Saliniana

Признања и награде
Годишња награда за научни рад СЛД;
Награда за најбољи рад конгреса ESVS;
Медаља „Капетан Миша Анастасијевић“;
Медаља „Др Владан Ђорђевић“

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ за 2016. Књ. CXXIII