ДУШАН РАДИЋ
Композитор;
Сомбор, 10. 4. 1929 – Београд, 3. 4. 2010

композитор; професор Академије уметности у Новом Саду

САНУ: Одељење ликовне и музичке уметности: дописни од 27. 4. 1972; редовни од 15. 12. 1983.

Приступна беседа: Изведена композиција „Разума искра“ 11. 10. 1984.

Одбори: Етнографски одбор САНУ, члан

Признања: Октобарска награда Београда (1959); Награда Удружења композитора Србије „Петар Коњовић“ (1972)