ВЕЛИМИР РАДМИЛОВИЋ
Физичка металургија, фазне трансформације, нанонауке и нанотехнологије
Херцег Нови, Црна Гора, 25. 9. 1948.

редовни члан

Одељење техничких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 1.11. 2012.
За редовног члана изабран 4. 11. 2021.

Школска спрема
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1972), магистарске студије (1981),  докторске студије (1985); постдокторске студије (1986) на Калифорнија универзитету у Берклију, САД; специјализaција на Универзитету у Лидсу, Велика Британија (1979) и Универзитету Калифорније у Берклију, САД (1992)

Запослење
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, редовни професор (до 2001);
Национални центар за електронску микроскопију „Лоренс Беркли“ Националне лабораторије на Универзитету Калифорније у Берклију, водећи истраживач (2001‒2011);
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, научни саветник (2011‒2015)

Чланство у одборима САНУ
Управни одбор Фонда САНУ за научна истраживања;
Савет Библиотеке САНУ

Чланство у стручним удружењима
Америчка струковна удружења за микроскопију МСА и материјале МРС, АСМ, ТМС; Европско друштво за микроскопију ЕМС и материјале ФЕМС

Уреднички рад
Техника: Нови материјали; Journal of Srbian Chemical Society, Journal of Metallurgy and Materials Engineering, члан уредничког тима; International Journal of Metals

Признања и награде
Стипендија Фулбрајтове фондације (1986);
Награда Министарства за науку и технологију Владе Србије за најуспешније истраживаче (2002);
чланство у Академији инжењерских наука Србије (2009);
Награда „Лоренс Беркли“ Националне лабораторије за изузетне истраживачке резултате (2010);
Награда Европског микроскопског друштва за најбољи рад (2011);
Награда града Београда за науку и технику (2012);
Избор за почасног члана у Академији инжењерских наука Србије (2016);
Награда Друштва за материјале Србије за изузетан и трајан допринос науци и инжењерству материјала (2017);
пленарни и предавач по позиву на више међународних конференција