МИЛЕТА РАДОЈКОВИЋ
Официр;
Ђунис, 1778 – Јагодина, 26. 9. 1852

ђенерал, министар војни и члан Државног савета

ДСС: почасни члан од 11. 6. 1842.

Биографија, библиографија: Поменик, 597–602 (M. Ђ. Милићевић). – Ловчевић II, 341–342. – HE 3 (J. Продановић).

Некролог: CH 19: 113 (1852) 2.

Фотографија: ФД – портрет У. Кнежевића у Народном музеју (инв. бр. 139, С 1223)