МИЛОРАД РАДОВАНОВИЋ
лингвистика
Београд, 4. 9. 1947. - 10.6.2020.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Одељење језика и књижевности: дописни члан од 30. 10. 2003; редовни члан од 1. 11. 2012.

Област рада
општа лингвистика, лингвистичка теорија, синтакса и семантика, социолингвистика, планирање језика, фази лингвистика.

Школска спрема
Основне студије (јужнословенски језици – Филозофски факултет, Нови Сад, 1970), магистарске студије (лингвистика – Филолошки факултет, Београд, 1972), докторат (синтакса и семантика – Филозофски факултет, Нови Сад, 1976), специјализација из семиотике (Универзитет Јужне Флориде и Летњи лингвистички институт Лингвистичког друштва Америке, Taмпа, Флорида, САД, 1975).

Запослење
Професор опште лингвистике на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на Одсеку за српски језик и лингвистику, редовни професор од 1986. Од 2015, у пензији.

Функције у САНУ
Члан Извршног одбора Огранка САНУ у Новом Саду и потпредседник Огранка; члан и председник Одбора САНУ за Савремени српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија; члан уредништва часописа „Анали Огранка САНУ у Новом Саду“

Чланство у одборима САНУ
Члан и председник Одбора САНУ за проучавање српског језика у светлу савремених лингвистичких теорија и члан Одбора САНУ за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима; члан Одбора за стандардизацију српског језика.

Приступна академска беседа
„Фази логика у лингвистици: темељи, начела и одабрани примери“ (приступна беседа у САНУ одржана 22. маја 2013. године) – Глас CDXXI, Одељење језика и књижевности 27, САНУ, Београд, 2014, 39-50.

Чланство у стручним удружењима
Linguistic Society of America, Societas Linguistica Europaea, Комисија за социолингвистику при Међународном комитету слависта.

Уреднички рад
Члан уредништва Зборника Матице српске за филологију и лингвистику; члан уређивачког савета (consulting editor) часописа Linguistics Abstracts (Oxford/Basil Blackwell); главни уредник Студија о Србима (Нови Сад/Матица српска; Београд/Вукова задужбина и Завод за уџбенике и наставна средства); Целокупна дела Павла Ивића (Сремски Карловци, Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1991-2019), редактор издања.

Биографије и библиографије
Годишњак САНУ 111 (2005) 657-684; Годишњак САНУ 120 (2013), 391-400