Милорад Радовановић
лингвистика
Београд, 1947.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Примљен као дописни члан 30. 10. 2003, изабран у редовног члана 01. 11. 2012.

Школска спрема
Основне студије (јужнословенски језици – Филозофски факултет, Нови Сад, 1970), магистарске студије (лингвистика – Филолошки факултет, Београд, 1972), докторат (синтакса и семантика – филозофски факултет, Нови Сад, 1976), специјализација из семиотике ( Универзитет Јужне Флориде, Tampa, SAD, 1975).

Запослење
Филозофски факултет, Нови Сад, 1970-2015.

Функције у САНУ
Потпредседник Огранка САНУ у Новом Саду, председник Одбора САНУ за проучавање српског језика у светлу савремених лингвистичких теорија.

Чланство у одборима САНУ
Члан Одбора САНУ за проучавање српског језика у светлу савремених лингвистичких теорија, и Одбора САНУ за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима.

Приступна академска беседа
„Фази логика у лингвистици: темељи, начела и одабрани примери“ (приступна беседа у САНУ одржана 22. маја 2013. године) – Глас CDXXI, Одељење језика и књижевности 27, САНУ, Београд, 2014, 39-50.

Чланство у стручним удружењима
Linguistic Society of America, Societas Linguistica Europaea.

Уреднички рад
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад), Анали Огранка САНУ у Новом Саду, Linguistics Abstracts (Oxford), Целокупна дела Павла Ивића (Нови Сад), Najnowsze dzieje języków słowiańskich (Ополе).

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ, CXI, CXX.