Зоран Радовић
Београд, 27.08.1946.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2009.
За редовног члана изабран 8. 11. 2018.

Област рада
Физика суперпроводности

Школска спрема
Основне и постдипломске студије: Физички факултет Московског Државног Универзитета Ломоносов и Институт Лебедев Академије наука СССР у групи академика В. Л. Гинзбурга, добитника Нобелове награде за физику 2003. године.
Докторирао на Физичком факултету Универзитета у Београду.

Запослење
Редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији од 2014.

Чланство у одборима САНУ
Члан Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности;
председник Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима и уметницима у свету.

Признања и награде
Годишња награда за физику „Проф. др Марко Јарић“ за 2007. годину.