Небојша Радуновић
гинеколог акушер
Косовска Митровица, 18.05.1954.

редовни члан

Одељење медицинских наука

 

Чланство у САНУ
Одељење медицинских наука, дописни од 5. новембра 2009.; редовни од 5.новембра 2015.

Област рада
Гинекологија и акушерство, перинатална медицина и хумана репродукција

Школска спрема
Доктор медицинских наука, 1985.

Запослење
редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду од 2005; Институт за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије (Начелник одељења Хумана репродукција, Помоћник Директора Клиничког центра Србије задужен за међународну сарадњу)

Чланство у стручним удружењима
Медицинска академија Српског лекарског друштва; Српско лекарско друштво, Удружење за перинаталну медицину Србије (председник), Удружење за хуману репродукцију Србије (председник), Удружење за перинаталну медицину југоисточне Европе (South East European Societu for Perinatal Medicine, SEESPM – председник), Европско удружење за Перинаталну медицину (European Assotiation for Perinatal Medicine, EAPM – члан едукационог комитета), Европско удружење за Хуману репродукцију и ембриологију (European Society of Human reproduction and Embryology, ESHRE), Медитеранско удружење за ултразвук у гинекологији и акушерству (Mediteranean societu for ultrasound in obstetrics and gynecology, MEDUOG – подпредседник).

Уреднички рад
Члан уредништва међународног часописа: Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine (Ancara); Уредник едиције Новине у перинаталној медицини (Recent advances in Perinatal Medicine) Београд.

Биографије и библиографије
Год. /САНУ 116 (2009: 567-604)

Одбори
Члан: Одбор за кардиоваскуларну патологију; Одбор за сиду; Одбор за туморе урогениталног тракта; Одбор за проучавање националних мањина и људских права.

Признања и награде
Повеља (1987) и Плакета (1991) Српског лeкарског друштва за допринос на пољу медицинских наука, Октобарска наградa Града Београда за научно истраживачки рад (1993), Повеља удружења за примену ултразвука у медицини, биологији и ветерини Србије (1991), Плакета Македонског лекарског друштва (2004), почасни члан удружења за перинаталну медицину Румуније (2007). ; Аdjunct professor клиничке обстетриције и гинекологије на Медицинском факултету Њујоршког Универзитета (School of Medicine, New York University) у Сједињеним Америчким Државама (1997), Visiting professor на Медицинском факултету Универзитета Индијана у Сједињеним Америчким државама (2004).

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЈА