ЉУБИША РАКИЋ
Лекар
Сарајево, 11. 4. 1931.

редовни члан

Одељење медицинских наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 21. 3. 1974.
За редовног члана изабран 15. 12. 1983.

Област рада
Неуролошке науке

Школска спрема
Медицински факултет Универзитета у Београду, основне студије (1956) и докторат (1960);
Стручно усавршавање: Институт академика П. К. Анохина, Москва (1956); Институт за истраживање мозга Калифорнијског универзитета, Лос Анђелес (1961–1962)

Запослење
Медицински факултет Универзитета у Београду, редовни професор (1974) у пензији (1996); управник Центра за научноистраживачки рад Клиничког центра Србије у Београду

Функције у САНУ
Потпредседник САНУ за природне науке (2008–2015)

Приступна академска беседа
„Регулациони системи понашања“, беседа одржана 26.10.1984.

Чланство у другим академијама
ЦАНУ, дописни члан (1973); АНУК, редовни (1978); АНУ БиХ, домаћи члан (1984); Њујоршка академија наука, члан; Академија наука СССР (сада Руска академија наука), инострани члан (1982); Европска академија у Паризу, члан; инострани члан Академије наука и умјетности Републике Српске (2011); инострани члан Европске Академије наука и уметности са седиштем у Салцбургу

Чланство у стручним удружењима
Саветодавни комитет за медицинска истраживања Светске здравствене организације у Женеви; Европско друштво неуролошких наука; Међународна организација за истраживања мозга; Европско друштво за неурохемију; Српско лекарско друштво; Америчко друштво за физиологију; Британско друштво за изучавање мозга и понашања, почасни члан

Уреднички рад
Journal of Developmental Neuroscience; World and J.; Neurologija; Acta Medica Jugoslavica; Acta Physiologica et Pharmacologica Jugoslavica, актуелни или бивши члан уређивачких одбора; Neurologia et Psychiatria (редактор)

Одбори
Одбор „Човек и животна средина“; Одбор за међународну сарадњу; Одбор за науку; Одбор за биомедицинска истраживања; Одбор за сарадњу са нашим научницима и уметницима у иностранству

Признања и награде
Седмојулска награда (1968);
Награда АВНОЈ-а (1977);
Орден рада 3. реда;
Орден рада са златним венцем;
Орден братства и јединства;
Медаља за допринос миру (1994)

Биографије и библиографије
Год. / САНУ. 82 (1976)146–155; 90 (1984) 263–275; 100 (1994) 329–339.

DEPLETED URANIUM INDUCED PETKAU EFFECT CHALLENGES FOR THE FUTURE
Аутори: проф. др Светлана Жунић и редовни члан САНУ Љубиша Ракић