АЛФРЕД РАМБО (Alfred Rambaud)
Историчар;
Безансон, 2. 7. 1842 – Париз, 10. 11. 1905

професор универзитета (Париз – Сорбона); члан Француске академије наука; министар просвете

СУД: дописни члан од 18. 6. 1878.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892; дописник Академије друштвених наука од 5. 2. 1896.

Биографија, библиографија: GE 28 (Anonim) – ЕВ 18 (Anonim)

Некролог: СКГ 15 (1905) 877–880 (J. Радонић). – Дело 37 (1905) 399–400 (Аноним). – СКА Год. 19 (1906) 362–377 (Ст. Бошковић). – BZ 15 (1906) 509–511 (Ch. Diehl). – B Bp. 12 (1906) 577–579 (А, Васильевъ)

Фотографија: САНУ–Ф 392