КАРЕЛ РАШКА (Raška Karel)
Лекар;
Страшин, 17. 11. 1909 – Праг, 21. 11. 1987

професор универзитета: Карлов универзитет у Прагу (шеф катедре за епидемиологију)

САНУ: Одељење медицинских наука: инострани члан од 22. 5. 1975.

Признања: Медаља Е.Јенера; Медаља Л. Пастера; Медаља Е. Пуркиње

Некролог: Год. / САНУ 101 (1995) 653–654 (З. Петровић)