ЏЕМС РЕЈИ (Reilly James)
Лекар;
Ландрно (Landerneau), 6. 3. 1887 – Париз, 4. 12. 1974

шеф лабораторије Инфективне клинике „Клод Бернар“ у Паризу

САНУ: Одељење медицинских наука: дописни члан од 17. 12. 1959; инострани од 28. 6. 1960.