МАРКО РЕНИЈЕРИС (Μάρκος Ρενιερης)
Правник и дипломата;
Трст, 1815 – Атина, 1897

професор универзитета (Атина; римско и практично право); адвокат и посланик у Цариграду

ДСС: кореспондентни члан од 8. 1. 1861.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Εγκυκλοπαίδεια Δομή 13 (Аноним)

Фотографија: С. Терзић: Србија и Грчка. Бгд 1992. Стр. 80–81.